chiếu tăm việt nam
Chiếu tăm 0.8m
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
 2. Size:
  • 80cm x 190cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
chiếu tăm việt nam
Chiếu tăm 0.9m
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
 2. Size:
  • 90cm x 190cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
chiếu tăm việt nam
Chiếu tăm 1m
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
 2. Size:
  • 100cm x 190cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm Hương Trúc
Chiếu tăm 1m2
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 120cm x 190cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm Hương Trúc
Chiếu tăm 1m4
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 140cm x 190cm
  • 140cm x 200cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm Hương Trúc
Chiếu tăm 1m5
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 150cm x 190cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm 1m6
Chiếu tăm 1m6
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 160cm x 190cm
  • 160cm x 200cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm Hương Trúc
Chiếu tăm 1m8
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 180cm x 200cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
Chiếu tăm 2m x 2,2m
Chiếu tăm 2m x 2,2m
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
  • Gấp đôi
 2. Size:
  • 200cm x 220cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp
chiếu tăm trẻ em
Chiếu tăm trẻ em
 1. Kiểu dáng:
  • Nguyên cây
 2. Size:
  • 50cm x 100cm
  • 55cm x 110cm
  • 60cm x 120cm
  • Có thể đặt hàng theo kích cỡ mong muốn

Liên hệ: 

 • Bán lẻ: 0918 814 986 – 0915 222 882
 • SĐT cố định: 0205 3719 682
Liên hệ để có giá tốtĐọc tiếp