Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại H&T
Sản xuất & kinh doanh các loại: Chiếu, chăn mền, mành cửa và các loại đồ dùng gia đình
Địa chỉ: Lô M5 – Cụm CN địa phương số 2 – X.Hợp Thành – H. Cao Lộc – T.Lạng Sơn